Brandweer Amsterdam

Inleiding

Van de Brandweer Amsterdam-Amstelland zijn meer dan 100.000 meldingen in de periode 2005–2015 openbaar gemaakt. Van alle meldingen is het type incident, de locatie, en de datum en tijd beschikbaar. Deze data set vormt de basis om de verschillen tussen de acht stadsdelen van Amsterdam te illustreren.
Zo is het Stadsdeel Centrum het bekende deel met de grachten uit de17e eeuw, met veel toerisme en horeca. Het Stadsdeel Westpoort omvat o.a. de haven en het industrieterrein. In het Stadsdeel Zuid staan veel gebouwen waarin bedrijven zitten. In de andere stadsdelen wonen vooral de burgers.

AnalyseURL
Incidenten in AmsterdamMap1
Evolutie IncidentenMap2
Incidenten in StadsdeelMap3
Dynamische BeeldenDynamic

Kaart van de Stadsdelen

Map1

De stad Amsterdam is onderverdeeld in acht stadsdelen, met elk een eigen karakter. De meldingen bij de brandweer reflecteren de verschillen hiertussen. Op een kaart van de stad worden de verschillen zichtbaar gemaakt.

Map2

Er is een ontwikkeling in het type meldingen met de tijd. De trend in de tijd wordt zichtbaar gemaakt door verschillende kaarten met elkaar te vergelijken.

Map3

Het profiel van de stad en de stadsdelen wordt zichtbaar gemaakt door de belangrijkste typen incidenten onderling met elkaar te vergelijken.

Verdere mogelijkheden

Uit al deze figuren blijkt dat ieder stadsdeel weer anders is, ofwel een ander profiel heeft. Zo krijgen we inzicht in wat er in de stad gebeuren kan. De Brandweer Amsterdam-Amstelland kan hier mogelijk voordeel bij hebben in haar dienstverlening en bij haar planning voor de toekomst.
Wat in deze demo wordt getoond, is een kleine handgreep van wat er met de beschikbare data aan analyses mogelijk is.

Dynamische beelden

We hebben enkele dynamische beelden toegevoegd. Ze illustreren de mogelijkheid om beweging, evolutie, op een realistische manier voor te stellen. Ook hier is dit maar een kleine handgreep van wat er mogelijk is.